Netto omzet

De variabele netto omzet bestaat uit omzet en overige bedrijfsopbrengsten.
Onder de omzet van een in Nederland gevestigde ondernemingen groep vallen:

  1. Levering van goederen of diensten aan binnenlandse en buitenlandse afnemers, waarbij buitenlandse groepsmaatschappijen en buitenlandse deelnemingen ook als buitenlandse afnemers worden beschouwd
  2. Toe- of afname van de voorraad gereed product
  3. In eigen beheer vervaardigde nieuwe vaste activa
  4. Kostprijsverhogende belastingen.

Overige bedrijfsopbrengsten vloeien voort uit niet reguliere bedrijfsuitoefening en bevatten o.a. opbrengsten uit verhuur van gebouwen, terreinen, machines, opbrengsten uit licenties en royalty’s e.d.
Het begrip netto omzet wijkt daarmee af van de zogeheten “world wide omzet” van de groep.