Met pensioen gaan

Met pensioen gaan is definitief stoppen met werken om aansluitend als belangrijkste bron van inkomen een inkomen uit een zelfopgebouwde pensioenvoorziening te ontvangen. Stoppen met werken betekent hier teruggaan naar minder dan twaalf uur per week betaald werk verrichten. Met inkomen wordt het persoonlijk inkomen bedoeld. Inkomen uit pensioen kan bestaan uit AOW, werkgerelateerde pensioenen en individuele regelingen zoals lijfrentes. Om te bepalen of iemand met pensioen is gegaan is, bij mensen die in jaar t stopten met werken, gekeken naar het inkomen in het jaar t+1. Voorbeeld: iemand stopt in 2007 met werken. Deze persoon heeft in 2008 pensioen als belangrijkste bron van inkomen. De persoon is dan in 2007 met pensioen gegaan.