Oppervlakte aardappelen licht gestegen

In 2009 is het aardappelareaal in Nederland met bijna 3,4 duizend hectare toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee besloeg het aardappelareaal ruim 155 duizend hectare. De oppervlakte pootaardappelen steeg met 1,6 duizend hectare, de toename bij consumptieaardappelen was 1,2 duizend hectare en het areaal zetmeelaardappelen steeg 500 hectare. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2009.

Vooral meer piepers in Zeeland en Brabant

Zeeland tekende voor de grootste areaaluitbreiding met 850 hectare. Noord-Brabant volgde met toename van 750 hectare. De provincie met de grootste afname was Flevoland met 100 hectare. In Flevoland vond een aanzienlijke verschuiving plaats van de teelt van consumptieaardappelen (-700 hectare) naar de teelt van pootaardappelen (+600 hectare). In Noord-Holland verschoof 450 hectare van de teelt van consumptieaardappelen naar de teelt van pootaardappelen.

Aardappelteelt

2009-oppervlakte-aardappelen-g1

Totale arealen toegenomen

Het totale areaal aardappelen is in 2009 met ruim 2 procent gestegen tot 155 duizend hectare. Het aardappelareaal liet in de periode 1980-2009 een afnemende trend zien en daalde met 18 duizend hectare. Er waren lichte toenames van het areaal consumptieaardappelen met 2 duizend hectare en het areaal pootaardappelen met 5 duizend hectare. Het areaal zetmeelaardappelen daalde daarentegen met 24 duizend hectare behoorlijk.

Mutatie areaal aardappelen, 2008-2009

2009-mutatie-aardappelareaal-g2

Provinciale specialisatie

De aandelen consumptieaardappelen, pootaardappelen en zetmeelaardappelen verschillen sterk per provincie. In Groningen, Drenthe en Overijssel hebben zetmeelaardappelen de overhand. Pootaardappelen vormen de hoofdmoot in Friesland en Noord-Holland. In Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg nemen consumptieaardappelen meer dan helft van het aardappelareaal in beslag. Drenthe heeft het grootste areaal aardappels en ook het grootste areaal zetmeelaardappels. In Noord-Brabant is het grootste areaal consumptieaardappelen te vinden. Zeeland volgt hier op een tweede plaats. Het areaal pootaardappelen is in Flevoland het grootst.

Oppervlakte aardappelen per provincie

2009-aardappelareaal-per-provincie-g3

Wim de Rooij en Cor Pierik

Bron: StatLine