Meer fruitteelt

De teeltoppervlakte voor fruit is in 2009 met 250 hectare toegenomen. Dat is een toename van 1,3 procent ten opzichte van 2008. Hiermee besloeg het fruitteeltareaal in 2009 ruim 19,5 duizend hectare. Na een jarenlange daling van het fruitareaal is in 2006 deze trend omgebogen in een stijging.

Teeltoppervlakte fruit
 2009 oppervlakte fruit
 

Perenteelt grootste stijger

De perenteelt heeft het grootste aandeel in de toename van het fruitareaal. Deze teeltoppervlakte steeg met 325 hectare. De teelt van kleinfruit, dat bestaat uit bessen, frambozen en bramen, komt met een stijging van bijna 51 hectare op de tweede plaats De Nederlandse telers spelen hiermee in op de groeiende belangstelling voor kleinfruit bij de consument.. De appel moest terrein prijsgeven. Het appelareaal daalde met bijna 175 hectare.

Teeltoppervlakte fruit naar soort

2009 oppervlakte fruitsoorten

Appelareaal nog steeds het grootst

Het grootste deel van de teeltoppervlakte van fruit bestaat nog steeds uit appelboomgaarden. Met ruim 9,1 duizend hectare zijn de bijna 27 miljoen appelbomen goed voor bijna de helft van het fruitareaal. Het perenareaal is de laatste jaren gegroeid naar 40 procent van het fruitareaal. Na jaren van daling zit het perenareaal sinds 1990 in de lift. Het appelareaal neemt al vele jaren af. Het hoogtepunt van de appelteelt was in 1952 met ruim 43 duizend hectare.

Areaal appels en peren

2009-appelen en peren

Wijndruiven en noten

Het fruitareaal wordt gecompleteerd door de wijndruiven en noten. In 2009 bedroeg het areaal wijndruiven bijna 150 hectare, een stijging van 3 procent. Het areaal noten nam toe met 27 procent tot 108 hectare.

Marius Reitsema

Bron: StatLine