Goederenimporteurs en -exporteurs

Het betreft handelaren in goederen met een Nederlands BTW-nummer en een vestiging in Nederland. Het zijn niet uitsluitend Nederlandse handelaren, want ook een buitenlandse handelaar kan een Nederlands BTW-nummer aanvragen. Hier zijn handelaren meegeteld die òf minimaal 1 miljoen euro verhandelen binnen de EU (al of niet in combinatie met niet-EU-handel) òf uitsluitend handelen met niet-EU-landen.