Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

Augustus 2009 is voor de elektrotechnische en machine-industrie geen goede maand geweest. De verkopen bleven duidelijk achter vergeleken met een jaar eerder. Hetzelfde gold voor de productie en de waarde van de ontvangen orders. De producenten rekenden iets hogere prijzen voor hun producten.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (augustus 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (augustus 2009)

Lagere omzet

Bedrijven in de elektrotechnische en machine-industrie hebben in augustus 2009 minder verkocht dan in augustus vorig jaar. Per werkdag was het verkoopvolume 15 procent kleiner. In augustus stegen de afzetprijzen iets, waardoor de omzet 14 procent lager was.

Net als in de afgelopen twaalf maanden ontwikkelde de buitenlandse omzet zich negatiever dan de binnenlandse. De verkoopwaarde zakte op de Nederlandse markt met ruim 6 procent en buiten de landsgrenzen met 17 procent.

In de machine-industrie daalde de omzet met 11 procent ten opzichte van augustus vorig jaar. In de eerste zeven maanden van 2009 was dat gemiddeld nog het dubbele. Bij de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie was de omzetdaling met 18 procent juist sterker dan gemiddeld in de periode van januari tot en met juli.

Waarde ontvangen orders lager

In de elektrotechnische en machine-industrie werd in augustus een 16 procent lagere waarde aan orders ontvangen. Deze ontwikkeling weerspiegelt echter niet de grote verschillen in de onderliggende cijfers. Zo ontvingen bedrijven in waarde voor ongeveer 30 procent minder aan Nederlandse orders dan een jaar eerder. De waarde van de buitenlandse orders daalde met ruim 9 procent veel minder hard. De machine-industrie kon hierbij zelfs voor 13 procent meer aan orders uit het buitenland bijschrijven dan vorig jaar. Dit staat in schril contrast met de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie, waar de waarde van de buitenlandse orderontvangsten met maar liefst 40 procent terugliep.

Afzetprijzen licht hoger

De afzetprijzen in de elektrotechnische en machine-industrie lagen in augustus ongeveer 1 procent hoger dan in augustus 2008. Ondernemers in de machine-industrie verhoogden hun prijzen met 1,5 procent. De elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie ontving 0,5 procent meer voor haar producten dan een jaar geleden. In deze subbranche waren Nederlandse klanten echter niet duurder uit.

Minder productie

De elektrotechnische en machine-industrie kende in augustus een productiekrimp van 17 procent ten opzichte van augustus 2008.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)