Nederland heeft veel octrooien

Op het terrein van innovatie scoort Nederland onverminderd hoog als het gaat om het aantal aangevraagde octrooien hoewel de positie de laatste jaren niet verder is verbeterd. Dit staat in ‘Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2009’. Hierin wordt Nederland vergeleken met 15 EU-lidstaten en met de Verenigde Staten, Japan, Canada, Zuid-Korea en Australië.

Aangevraagde octrooien bij het EPO

2009-octrooien-ok-gr1

Octrooiaanvragen

Nederland scoort hoog met octrooiaanvragen. Dit geldt zowel voor de octrooiaanvragen bij het EPO (European Patent Office) als voor de zogeheten triadische octrooien. Bij triadische octrooien gaat het om vindingen die in zowel Europa, Japan als de Verenigde Staten worden gepatenteerd. Vooral deze triadische octrooien suggereren een uitvinding met grote (commerciële) toepassingmogelijkheden. Echter, uitgerekend op het punt van deze triadische octrooien is de internationale positie van Nederland wat verslechterd; het aantal is iets afgenomen en Nederland is ingehaald door Finland.

Aangevraagde triadische octrooien

2009-octrooien-ok-gr2

Hightechoctrooien

Octrooiaanvragen kunnen ook worden ingedeeld naar technologiegebied. Het aandeel aangevraagde hightechoctrooien bij het EPO is hoog en Nederland heeft deze positie weten te consolideren. Hightechoctrooien omvatten onder andere patenten op het gebied van communicatietechnologie, lasers en micro-organische en genetische techniek. Dit zijn technologieën die nog volop in ontwikkeling zijn en octrooien op deze gebieden zijn een indicatie voor de ‘aanwezigheid’ van Nederlandse bedrijven op deze technologiegebieden.

Aandeel aangevraagde hightechoctrooien bij het EPO

2009-octrooien-ok-gr3

Andries Kuipers