Werkzame personen

Aantal

Tot de werkzame personen van een bedrijf worden alle personen gerekend die arbeid verrichten onder leiding van dat bedrijf, ongeacht of zij als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf. Dit laatste houdt in dat:

  • ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
  • uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche, waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.

In voltijdequivalenten

Het aantal werkzame personen uitgedrukt in volledige arbeidsjaren. Het aantal arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume dat wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte).

Beide cijfers zijn een gemiddelde over het verslagjaar.