Jongeren in Europees perspectief (2e kwartaalrapportage 2009 Landelijke Jeugdmonitor)

omslag k2 2009

Dit kwartaalrapport van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft de jeugd in Nederland in vergelijking met de jeugd in andere Europese landen. Uitgangspunt hierbij vormen de onderwerpen die op de website Landelijke Jeugdmonitor zijn opgenomen. Dat is een website met gegevens over de jeugd in Nederland op het gebied van onderwijs, gezondheid en welzijn, justitie en arbeid.