Uitvoer daalt wederom fors

De sterke daling van de handel in goederen en diensten in het eerste kwartaal van 2009, zette in het tweede kwartaal van 2009 door. De totale uitvoer van goederen en diensten kromp in het tweede kwartaal van dit jaar met ruim 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De totale invoer liet ook een krimp van ruim 12 procent zien. De krimp werd zowel bij de invoer als bij de uitvoer breed gedragen.

Goederenstroom daalt door

De totale uitvoer van goederen daalde in het tweede kwartaal van 2009 met ruim 14 procent. Ook in het eerste kwartaal van 2009 daalde de uitvoer van goederen fors. De uitvoer uit Nederlandse productie kromp met ruim 15 procent. De wederuitvoer nam in het tweede kwartaal met 13 procent af. Jarenlang was er sprake van dubbele groeicijfers voor de wederuitvoer, hier kwam eind 2007 een einde aan. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. De invoer van goederen kromp met ruim 14 procent. Deze daling heeft niet alleen te maken met de daling in de wederuitvoer, maar ook met een sterke afname van de vraag naar buitenlandse producten. De invoer en uitvoer van diensten namen beide in het tweede kwartaal van dit jaar met ongeveer 4 procent af.

Ontwikkeling uitvoer goederen Nederland

Ontwikkeling uitvoer goederen Nederland

Ruilvoet neemt af

De ruilvoet is de verhouding tussen de invoerprijzen en de uitvoerprijzen. Bij een verbetering van de ruilvoet wordt de invoer vergeleken met de uitvoer goedkoper. Dalende aardolie- en aardgasprijzen zorgden voor een daling van zowel invoer- als uitvoerprijzen. De prijzen van de invoer in het tweede kwartaal van 2009 daalden gemiddeld met 7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2008, de uitvoerprijzen lieten in deze periode gemiddeld een afname van 7,1 procent zien. Er is hiermee sprake van een lichte verslechtering van de ruilvoet.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.