Commerciële dienstverlening verder teruggevallen

De productie van de commerciële dienstverleners was in het tweede kwartaal van 2009 circa 5 procent lager dan een jaar eerder. De daling in het eerste kwartaal was ongeveer even groot. De niet-commerciële dienstverlening groeide door met 1,9 procent, eveneens een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van het eerste kwartaal.

Daling uitzendbureaus zet verder door

Het economische beeld binnen de commerciële dienstverlening is in grote lijnen vergelijkbaar met dat in het eerste kwartaal. De handel, horeca en reparatie zakten met ongeveer 9 procent in, terwijl de vervoerssector een krimp van ongeveer 7 procent te verwerken kreeg. De uitzendbranche is behoorlijk onderuit gegaan. De daling van de productie nam toe van 7 procent in het eerste kwartaal naar 14 procent in het tweede kwartaal. Door de forse daling van het aantal banen gingen vooral veel uitzendbanen verloren. De financiële instellingen lieten als enige van de commerciële dienstverlening een klein plusje zien.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Zorg en overheid blijven groeien

De niet-commerciële dienstverlening groeide wederom gestaag door. De prestaties van de collectieve sector staan dus in duidelijk contrast met de marktsector. De zorg, inclusief overige dienstverlening, (+2,6 procent) groeide nog wat harder dan de overheid (+ 1,2 procent). 

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.