Eenmeting uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning, voorlopige cijfers 2005 en 2006

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS-CvB) berekend hoeveel personen die re-integratieondersteuning starten, binnen 24 maanden aan het werk gaan. In de nu gepubliceerde tabellenset staan voorlopige uitkomsten over heel 2005 en heel 2006, uitgesplitst naar uitkeringspositie. In het voorjaar leverde CBS-CvB voorlopige uitkomsten over het eerste half jaar 2005 en eerste half jaar 2006. Later dit jaar zal CBS-CvB een onderzoeksrapport publiceren met daarin definitieve uitkomsten, uitgesplitst naar onder andere leeftijd, geslacht en herkomst.