Statistisch Bulletin no. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Bevolking; Bouwen en wonen; Inkomen en bestedingen; Internationale handel; Macro-economie; Prijzen