Reporente

De reporente of basisherfinancieringsrente is het rentetarief dat de ECB hanteert op wekelijks uitgevoerde basisherfinancieringstransacties met een looptijd van twee weken. Een repo-overeenkomst wordt gebruikt bij de toepassing van basisherfinancieringstransacties met wederinkoop. Hierbij worden waardepapieren door de ECB aan particuliere banken verkocht, waarbij de verkoper afspreekt die waardepapieren tegen een vastgestelde prijs op een toekomstige datum weer terug te kopen.