Nederlandse werkloosheid in 2008 de laagste binnen de Europese Unie

De werkloosheid in Nederland was in 2008 de laagste binnen de Europese Unie. Zowel bij mannen als vrouwen was dit het geval. De jeugdwerkloosheid was in Nederland flink lager dan in de andere landen.

Nederland koploper

Nederland had voor het derde jaar op rij de laagste werkloosheid binnen de Europese Unie. In 2008 was 2,7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar werkloos. Na Nederland volgden Denemarken en Cyprus met een werkloosheid van respectievelijk 3,4 en 3,8 procent. Het Europese gemiddelde lag in 2008 op 7,2 procent. Er was nauwelijks verschil tussen de twaalf nieuwe toetreders en de oorspronkelijke EU(15)-landen. Spanje was het enige land waar de werkloosheid boven de 10 procent lag.

Werkloosheid, 2008

werkloosheid-eu-landen-2008

Werkloosheid onder vrouwen meestal hoger

Binnen de Europese Unie was de werkloosheid onder vrouwen gemiddeld iets hoger dan onder mannen: 7,5 tegenover 6,7 procent. Ook in Nederland was dit het geval. Daar was 3,0 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos tegenover 2,5 procent van de mannelijke. Alleen in Ierland, het Verenigd Koningrijk, Roemenië en de Baltische staten lag de werkloosheid onder vrouwen lager dan onder mannen. Vooral in Zuid-Europese landen is de werkloosheid onder vrouwen duidelijk hoger dan onder mannen. Het verschil is het grootst in Griekenland.

Laagste jeugdwerkloosheid

De werkloosheid onder 15 tot 25 jarigen bedroeg in Nederland 5,3 procent in 2008. Hiermee had Nederland de laagste jeugdwerkloosheid van de Europese Unie. Het gemiddelde in de EU was met 15,5 procent bijna drie keer zo hoog als in Nederland. De jeugdwerkloosheid was het hoogst in Spanje. Daar was bijna een kwart van de jongeren werkloos.

Jeugdwerkloosheid, 2008

jeugdwerkloosheid-eu-landen-2008

Kasper Leufkens