Helft van alle buurten is platteland

Nederland heeft nog volop platteland: de helft van alle buurten is niet stedelijk. Op 1 januari 2008 telde Nederland bijna 6 duizend plattelandsbuurten, waarin meer dan 3 miljoen mensen woonden. Daarvan waren er 0,5 miljoen gevestigd in Gelderland, de provincie met de meeste plattelandsbewoners.

Buurten naar stedelijkheid, 2008

Hoewel veel plattelandsgemeenten de afgelopen jaren in grotere gemeenten zijn opgegaan, hebben veel landelijke buurten hun plattelandskarakter tussen 1993 en 2008 behouden. In 1993 was bijna 60 procent van alle buurten in Nederland niet stedelijk. Dat aandeel was over heel Nederland gerekend in 2008 gedaald naar 50 procent, maar in Drenthe en Flevoland nam het aantal plattelandsbuurten de laatste vijftien jaar juist toe.

Oppervlakte platteland bleef nagenoeg gelijk

Het Nederlandse grondgebied dat door plattelandsbuurten wordt bedekt, is tussen 1993 en 2008 nauwelijks veranderd. In 2008 bestond 85 procent van de landoppervlakte uit niet-stedelijke buurten, tegenover 88 procent in 1993. De provincie Zeeland had op 1 januari 2008 het grootste aandeel grondgebied voor plattelandsbuurten; Zuid-Holland het kleinste.

Oppervlakte plattelandsbuurten in procenten

Op gemeenteniveau is er veel minder platteland dan op buurtniveau. Op 1 januari 2008 vielen slechts 128 Nederlandse gemeenten onder het platteland. Dat is nog geen dertig procent, terwijl in 1993 nog bijna de helft van alle gemeenten een plattelandsgemeente was.

Bert Raets

Bron: StatLine, Kerncijfers Wijken en Buurten 2003-2008