Platteland

In de landelijke wijk- en buurtindeling wordt jaarlijks de stedelijkheid van buurten vastgesteld. De niet stedelijke buurten of gemeenten worden als platteland beschouwd.

De mate van stedelijkheid wordt afgeleid van de omgevingsadressendichtheid (OAD). De OAD van een adres is het aantal adressen binnen een cirkel van één km rond dat adres.

De OAD wordt berekend per eenheid van 500 bij 500 meter. Aan alle adressen en inwoners in dat vierkant wordt de berekende OAD en daarmee één van de vijf categorieën van stedelijkheid toegekend. Dat zijn:

  • Zeer sterk stedelijk (meer dan 2 500 adressen per vierkante kilometer)
  • Sterk stedelijk (1 500 – 2 500 adressen per vierkante kilometer)
  • Matig stedelijk (1 000 – 1 500 adressen per vierkante kilometer)
  • Weinig stedelijk (500 – 1 000 adressen per vierkante kilometer)
  • Niet stedelijk ( minder dan 500 adressen per vierkante kilometer)