Monitor reclamebranche eerste kwartaal 2009

De omzet in de reclamebranche is in het eerste kwartaal van 2009 fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee blijft deze branche de minst presenterende binnen de zakelijke dienstverlening. De stemming onder de ondernemers is nog steeds slecht, zo blijkt uit de conjunctuurtest van april 2009. De verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn over de gehele linie pessimistisch.

Grootste omzetdaling

De omzet van reclamebureaus nam in het eerste kwartaal van 2009 met bijna 7 procent af in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De omzetdaling van het vierde kwartaal 2008 zette hiermee in het eerste kwartaal van dit jaar verder door. De branche heeft sinds jaren niet meer met zo’n sterke omzetdaling te kampen gehad. Door de verslechterde economische situatie bezuinigden bedrijven op hun reclame-uitgaven waardoor de omzet de afgelopen twee kwartalen afnam.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Stemming blijft slecht

Uit de conjunctuurtest van april 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de reclamebranche verslechterd is. Ook de personeelssterkte is in het eerste kwartaal zeer fors gedaald. Het oordeel over het huidige economische klimaat voor de onderneming is verder verslechterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Negatieve verwachtingen

Ook voor het tweede kwartaal zijn de ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen. Per saldo verwacht 23 procent van de ondernemers een afname van de omzet in het tweede kwartaal. Een derde van de ondernemers voorziet een daling van de afzetprijzen. Een afname van de personeelssterkte wordt per saldo door 38 procent van de ondernemers verwacht. Van de ondernemers ervaart twee derde onvoldoende vraag naar diensten als een belemmering voor hun activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.