Reclamebureaus (monitor zakelijke diensten)

Tot deze groep (SBI 731) behoren reclame-, reclameontwerp- en –adviesbureaus. Verder bevat deze groep overige reclamediensten w.o. advertentiecolportage, bemiddelen op het gebied van reclame en advertenties via alle mogelijke media, schilderen van reclame op borden, panelen, transportmiddelen e.d., standbouw, verspreiden, huis-aan-huis bezorgen van reclamemateriaal e.d. en het verspreiden en uitzenden van reclameboodschappen via radio en televisie.
De omzetcijfers van verschillende sectoren binnen de zakelijke diensten zijn met ingang van de verslagperiode 1e kwartaal 2009 gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI 2008 is afgeleid van indelingen zoals gebruikt door de Europese Unie en de VerenigdeNaties. Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. De conjunctuurcijfers zijn nog gebaseerd op de SBI’93.