Forse teruggang handel Oost-Europa

Nederland exporteerde in het eerste kwartaal van 2009 voor 5,2 miljard euro naar Oost-Europa. Dit is bijna 28 procent minder dan een jaar eerder. De totale exportwaarde van Nederland verminderde in deze periode met zo’n 20 procent.

In- en uitvoerwaarde goederen Oost-Europese landen, eerste kwartaal 2009

2009 waarde handel oost europa

De waarde van de goederen die Nederland uit Oost-Europa importeerde daalde in het eerste kwartaal van 2009 met ruim 24 procent. Hiermee werd er voor 4,8 miljard euro aan goederen uit Oost-Europa gehaald. De totale importwaarde is in deze periode met ruim 19 procent gedaald.

Verschil eerste kwartaal 2008 - eerste kwartaal 2009, waarde handel met Oost-Europa

2009 verschil waarde handel oost europa

Verslechtering handelsbalans

Doordat de exportwaarde sterker afnam dan de importwaarde verslechterde de handelsbalans met Oost-Europa voor Nederland. Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde over het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 844 miljoen euro. In de eerste drie maanden van 2009 was het handelssaldo geslonken tot 379 miljoen euro.

Exportwaarde Rusland daalt bijna 40 procent

De export naar alle Oost-Europese landen is in het eerste kwartaal van 2009 geslonken ten opzichte van 2008. De grootste klap kreeg de export naar Rusland. Deze exportwaarde daalde met bijna 40 procent.

Meer invoer uit Roemenië, Estland, Litouwen, Tsjechië en Hongarije

De invoer uit Rusland daalde echter nog steviger, met 46 procent. Dit drukt een zwaar stempel op het totaal. Opvallend is de importgroei uit Roemenië met bijna 60 procent, uit Estland en Litouwen met 27 procent, uit Tsjechië met een kleine 23 procent en ook uit Hongarije met een plus van 5 procent.

Bron: StatLine