Slechts 12 procent wil na 65e doorwerken

Een kleine minderheid van bijna 12 procent van de werknemers vindt werken na de huidige pensioenleeftijd van 65 jaar geen probleem. Bijna 32 procent weet het nog niet en een kleine 57 procent voelt er niet voor. Van de mannen wil 14 procent doorwerken na de huidige AOW-leeftijd, onder de vrouwelijke werknemers is dit 9 procent.

Een derde gedeelte van de werknemers in Nederland denkt in het huidige werk niet in staat te zijn om door te gaan tot het 65e levensjaar. Bijna 35 procent wil niet doorgaan tot zijn of haar 65e. Het percentage dat wel wil doorwerken tot 65 jaar is groeiende sinds 2005. Het aandeel positieve antwoorden op deze vraag nam de afgelopen jaren flink toe:

  • 2005: 21 procent
  • 2006: 27 procent
  • 2007: 34 procent
  • 2008: 36 procent

Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008 (NEA) die eind 2008 werd uitgevoerd door TNO en CBS in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wel of niet willen doorwerken na 65e, eind 2008

doorwekren na 65e

Het percentage werknemers dat niet wil doorwerken ligt bij ouderen hoger, want een veel kleiner percentage antwoordt 'weet niet' op deze vraag dan jongere werknemers.

Een aanzienlijk deel wil wel tot het 65e levensjaar doorwerken, zo blijkt uit de antwoorden op de enquêtevraag van eind 2008: wilt u tot uw 65e werkzaam blijven? Daarop antwoordde 36 procent positief. Op de vraag of men denkt het huidige werk tot 65-jarige leeftijd voort te kunnen zetten, antwoordde ruim 44 procent positief. Bijna 40 procent was van mening dat lichter werk (lichamelijk of geestelijk) ertoe zou kunnen bijdragen dat hij of zij hun werk langer zou voortzetten.

Bron: NEA rapport 2008