Bevolkingsprognose 2008-2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Evenals in de twee voorgaande prognoses is in het sterftemodel van de CBS-bevolkingsprognose 2008–2050 onderscheid gemaakt tussen voortijdige sterfte en ouderdomssterfte. Auteurs: Anouschka van der Meulen, Coen van Duin en Joop Garssen

Downloads