Monitor juridische en economische diensten vierde kwartaal 2008

De omzet van de juridische en economische dienstverleners is in het vierde kwartaal van 2008 ruim 5 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2007. Het waren de economische dienstverleners die de grootste bijdrage leverden aan deze groei. In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2009 is het optimisme van de ondernemers iets getemperd.

Omzetgroei iets lager

De omzetgroei was dit kwartaal iets lager dan voorgaande kwartalen. Desondanks viel de omzetgroei van de juridische en economische dienstverleners iets hoger uit dan bij de zakelijke dienstverleners in zijn geheel. De economische malaise lijkt in het vierde kwartaal nog grotendeels aan de juridische en economische dienstverleners voorbij te zijn gegaan.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Bescheiden omzetgroei juridische dienstverleners

De omzet van de economische dienstverleners nam in het vierde kwartaal met 6 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De juridische dienstverleners deden het minder goed, hier nam de omzet met bijna 2 procent toe. Notarissen, die tot de juridische dienstverlening behoren, ondervonden de gevolgen van de stagnerende huizenverkoop waardoor minder koopakten passeerden. Over heel 2008 nam de omzet bij de juridische en economische dienstverleners met ruim 6 procent toe in vergelijking met een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Toename personeelssterkte

Uit de conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat er nog steeds een licht optimistische stemming onder de ondernemers in de juridische en economische dienstverlening heerst. De ondernemers zagen de omzet groeien. De personeelssterkte is in het vierde kwartaal echter afgenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat is fors negatief.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Stijgende omzet verwacht

De ondernemers blijven optimistisch in hun verwachtingen voor de nabije toekomst. Per saldo verwacht 40 procent van de ondernemers een stijging van de afzetprijzen. Over de omzet in het eerste kwartaal 2009 zijn de meningen eensgezind, 47 procent van de ondernemers voorziet een toename, terwijl slechts 10 procent een afname verwachten. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers licht pessimistisch, per saldo verwacht 2 procent een afname. Van de ondernemers ziet 21 procent onvoldoende vraag naar diensten als belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.