Indicatoren van economische dynamiek 2001-2005

In opdracht van de Nederlandse Mededingingsauthoriteit (NMa) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek een reeks indicatoren over economische dynamiek berekend over de periode 2001-2005. De indicatoren geven voor een groot aantal bedrijfstakken een beeld van de grootte en samenstelling, overlevingskansen en economische ontwikkeling. Verder geven de indicatoren aan welk gedeelte van de omzet in een bedrijfstak wordt gegenereerd door de grootste vier bedrijven en is er aandacht voor het innovatiegedrag in de bedrijfstakken.

Downloads