Iets minder investeringen

De investeringen in vaste activa waren in het vierde kwartaal van 2008 in totaal 0,3 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2008 groeiden de investeringen nog met 8,5 procent. Over het gehele jaar 2008 bedroeg de investeringsgroei gemiddeld 5,6 procent.

Krimp in investeringen woningen en machines

De investeringen in woningen en machines namen in het vierde kwartaal af met respectievelijk 2,0 en 1,8 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De investeringsdaling in woningen komt mede doordat er minder transacties waren op de markt voor bestaande koopwoningen. Verder daalden de investeringen in personenauto’s voor zakelijk gebruik voor het vierde opeenvolgende kwartaal.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Meer investeringen in bedrijfsgebouwen en computers

In bedrijfsgebouwen werd in het vierde kwartaal 6,6 procent meer geïnvesteerd. De investeringen in computers blijven fors stijgen; de groei lag met 10 procent in het vierde kwartaal wel een stuk lager dan in de eerdere kwartalen.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.