Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

Uit de Conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie nog steeds negatief is. Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten fors gedaald. Voor de komende drie maanden verwachten de ondernemers een hogere productie, maar ze zijn wel pessimistisch over de verwachte personeelssterkte.

Nog negatievere oordelen

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in december wederom flink afgenomen. Het oordeel over de voorraad gereed product is wederom verslechterd. De index orderpositie is iets gedaald en komt uit op 87,0 (juli 2000=100). Het negatieve oordeel over de totale en buitenlandse orderpositie is deze maand iets verbeterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Forse daling afzetprijzen verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in december een flinke productievermindering. Voor de maanden januari tot en met maart wordt een lagere productie verwacht. De ondernemers verwachten forse lagere afzetprijzen. Per saldo verwachten de ondernemers een flinke afname in de personeelssterkte.

Verwachting voor januari tot en met maart 2009

Verwachting voor januari tot en met maart 2009

Forse afname buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het vierde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt verslechterd is. Op de buitenlandse markt binnen de EU is de concurrentiepositie flink verslechterd. De ondernemers verwachten een forse afname van de buitenlandse afzet in het eerste kwartaal van 2009. De bezettingsgraad is in het vierde kwartaal flink gedaald en komt uit op 73,0. De ondernemers beoordelen de productiecapaciteit als groot dit kwartaal.