Doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs laagst in Noord-Holland

In Noord-Holland stroomde in 2007 het laagste percentage leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs door naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. In Overijssel was dit percentage het hoogst.

Meeste leerlingen in voortgezet onderwijs op vmbo

In 2007/’08 zaten 198 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het vo. In bijna alle provincies volgde de meerderheid van de leerlingen een opleiding op vmbo-niveau. Alleen in de provincie Utrecht zaten meer leerlingen op de havo of het vwo dan op het vmbo. In tegenstelling tot de andere provincies, volgen in Noord-Brabant en Friesland iets meer leerlingen de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo dan het beroepsgerichte vmbo.

Deelname voortgezet onderwijs in leerjaar 3, 2007/08*

deelname vo leerjaar 3, 2007/'08*

Hoge doorstroompercentages

Van de ruim 169 duizend leerlingen die het voortgezet onderwijs met een diploma afsloten, stroomde 91 procent in het schooljaar 2007/’08 direct door naar een vervolgopleiding in het voortgezet, middelbaar beroeps- of hoger onderwijs. Van de geslaagde vmbo-leerlingen ging 85 procent direct door naar het mbo. De beroepsopleidende leerweg in het mbo was het meest populair en werd door 73 procent van de gediplomeerde vmbo-leerlingen gekozen.

Doorstroom vanuit vmbo naar mbo het hoogst in Overijssel

De doorstroom van het vmbo naar het mbo was in de provincie Overijssel het hoogst (89 procent) en in Noord-Holland het laagst (81 procent). In Zeeland stroomden met 18 procent naar verhouding veel leerlingen naar de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van het mbo. In Groningen, Limburg en Drenthe kozen juist iets meer leerlingen de beroepsopleidende leerweg (bol).

Directe doorstroom gediplomeerde vmbo-leerlingen naar mbo, 2006/'07 - 2007/'08*

directe doorstroom vmbo mbo

Doorstroom vanuit havo en vwo het laagst in Noord-Holland

Van de leerlingen die in 2007 de havo met een diploma verlieten, ging 78 procent na de zomervakantie direct door naar het hbo. In Friesland en Overijssel was de directe doorstroom van havo naar hbo met 84 procent het hoogst en in Utrecht en Noord-Holland het laagst (72 procent).

Van de geslaagde leerlingen uit het vwo ging 72 procent direct door naar het wo en 13 procent naar het hbo. In Limburg gingen verhoudingsgewijs de meeste geslaagde vwo-leerlingen naar het wo (76 procent) en in Noord-Brabant ging met 16 procent het hoogste percentage voor het hbo. In Noord-Holland was de doorstroom van vwo naar het hoger onderwijs het laagst, dat geldt zowel voor de doorstroom naar het hbo (10 procent) als naar het wo (68 procent).

Directe doorstroom gediplomeerde vwo leerlingen naar hbo en wo, 2006/'07 - 2007/'08*

directe doortstroom vwo ho

Marina Pool

Bron: