Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

Uit de Conjunctuurtest van december 2008 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie behoorlijk negatiever is. Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten wederom flink afgenomen vergeleken met de voorgaande maand en de oordelen zijn fors negatiever. De ondernemers zijn ook pessimistischer over de komende drie maanden, zo wordt er een flinke afname van de productie en personeelssterkte verwacht.

Nog negatievere oordelen

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in november wederom behoorlijk afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Het oordeel over de voorraad gereed product is nagenoeg gelijk gebleven. De index orderpositie is iets gedaald en komt uit op 88,0 (juli 2000=100). Het al negatieve oordeel over de totale en buitenlandse orderpositie is deze maand verder verslechterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Lagere productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in november een forse productievermindering ten opzichte van een maand eerder. Voor de maanden december tot en met februari wordt een veel lagere productie verwacht. De ondernemers verwachten lagere afzetprijzen. De ondernemers verwachten per saldo een flinke afname in de personeelssterkte.

Verwachting voor december tot en met februari 2009

Verwachting voor december tot en met februari 2009