Groei goederenproductie loopt terug

De goederenproductie was in het derde kwartaal 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. De groei is hiermee sterk afgevlakt. Met name de groei van de industriële productie en de aardgasproductie liep sterk terug. De groei van de bouwproductie bleef daarentegen behoorlijk hoog.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Industrie groeit nauwelijks meer

De vertraagde groei van de industriële productie hangt samen met de afvlakkende groei van de buitenlandse vraag. Met name de productiegroei van aardolieraffinaderijen viel sterk terug, al stak de groei van 6,7 procent hoog af tegenover de meeste andere bedrijfsklassen binnen de industrie. Andere bedrijfsklassen waar nog groei werd gerealiseerd, waren de chemische-eindproductenindustrie, de basismetaal, de metaalproductenindustrie en de transportmiddelenindustrie. In de andere branches van de industrie groeide de productie nauwelijks of nam deze zelfs af.

Bouwproductie groeit stevig door

De bouwproductie bleef flink doorgroeien. In het derde kwartaal van 2008 lag deze 5,5 procent hoger dan een jaar eerder. De groei in het tweede kwartaal bedroeg 7,4 procent. De groei van de investeringen in bedrijfsgebouwen en met name woningen en grond-,weg-en waterbouwkundige werken liepen in het derde kwartaal al wel terug.

Productie landbouw gegroeid

De productie van de landbouw is in het derde kwartaal gegroeid met 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het vorige kwartaal kromp de landbouwproductie nog licht. De nominale toegevoegde waarde is echter fors lager door tegenvallende afzetprijzen voor onder meer bloemen, planten, rauwe melk en runderen, en fors hogere kosten voor energie, kunstmest, zaaizaad en veevoeder.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie over de industrie vindt u in de Monitor Industrie.