Economische groei derde kwartaal teruggelopen tot 1,8 procent

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2008 met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De groei was de laagste sinds begin 2005. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal bleef het volume van de Nederlandse economie gelijk. Het is het tweede achtereenvolgende kwartaal met nulgroei.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Zowel groei uitvoer als consumptiegroei blijft achter

De groeivertraging in het derde kwartaal hangt vooral samen met een groeivertraging van de consumptie en uitvoer van Nederlands product. De consumptiegroei liep terug van 1,6 naar 1,1 procent. De groei van de totale uitvoer liep terug van 4,1 naar 3,7 procent. Verder liep de investeringsgroei terug van 9,8 tot 5,5 procent.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Uitvoer Nederlands fabricaat neemt nauwelijks nog toe

De groei van de uitvoer van Nederlandse goederen is behoorlijk teruggelopen. In het derde kwartaal steeg de uitvoer met 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl in het tweede kwartaal de uitvoer nog met 4,1 procent steeg. Een groot deel van de uitvoer uit Nederland betreft wederuitvoer. Deze nam in het derde kwartaal met 5,9 procent nog fors toe, al groeide de wederuitvoer een jaar eerder nog met dubbele cijfers. De uitvoer van diensten is versneld gegroeid.

Groeivertraging over hele linie van het bedrijfsleven

De groeivertraging trof zowel goederenproducenten als leveranciers van commerciële diensten. De industriële productie groeide nauwelijks meer, met name omdat de groei in de aardolie-industrie terugviel. De horeca kromp voor het tweede achtereenvolgende kwartaal. De bouwproductie bleef daarentegen flink doorgroeien, net als de aardgasproductie. In de landbouw en de zorg liep de groei op.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-groei

Bijdrage bedrijfstakken aan de bbp-groei