Monitor zakelijke diensten derde kwartaal 2008

De omzetgroei van de zakelijke dienstverleners lag in het derde kwartaal iets lager dan voorgaand kwartaal. De stemming onder de ondernemers is sterk afgezwakt, blijkt uit de conjunctuurtest van oktober 2008. Het oordeel over het economische klimaat is sterk verslechterd. In hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2008 zijn de ondernemers nog wel enigszins optimistisch, maar duidelijk minder dan in voorgaande kwartalen. Het beeld is vrij gemengd, in een aantal branches zijn de ondernemers nog zeer optimistisch over het komende kwartaal, in andere branches zijn ze ronduit pessimistisch.

Uitzendbranche drukt omzetgroei

In vergelijking met een jaar eerder nam de omzet van de zakelijke dienstverleners dit kwartaal met bijna 7 procent toe. De omzetgroei is hiermee iets lager uitgekomen dan in dezelfde periode van voorgaand jaar. De belangrijkste oorzaak is de halvering van de omzetgroei in de uitzendbranche. Positieve uitschieters waren de economische dienstverleners, architecten en ingenieurs en de beveiligings- en opsporingsbranche. De vraag naar beveiligings- en opsporingsdiensten groeide het sterkst. De omzet nam met 10 procent toe in vergelijking met het derde kwartaal van 2007.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal openstaande vacatures vrijwel onveranderd

In vergelijking met het derde kwartaal van 2007 is het aantal openstaande vacatures vrijwel onveranderd. Eind september waren er 50 duizend openstaande vacatures in de zakelijke dienstverlening. Ook de vraag naar nieuw personeel blijft onverminderd hoog. Het aantal nieuwe vacatures is in het derde kwartaal op 48 duizend uitgekomen, nagenoeg evenveel als een jaar eerder. De vraag naar arbeidskrachten was het grootst bij de juridische en economische dienstverleners en bij de architecten en ingenieurs. Bijna de helft van de openstaande vacatures komt voor rekening van deze branches.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aanzienlijke verslechtering oordeel economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van oktober blijkt dat het optimisme onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening fors is geslonken. De personeelssterkte is iets toegenomen. De tevredenheid over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is fors verslechterd gedurende het derde kwartaal.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Tekort aan personeel blijft groei remmen

Voor het vierde kwartaal van 2008 zijn de ondernemers minder optimistisch in hun verwachtingen dan voorgaande kwartalen De verwachting voor de toekomstige omzet is nog steeds optimistisch en er worden hogere afzetprijzen voorzien in het vierde kwartaal, maar over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers een stuk voorzichtiger, 22 procent verwacht een uitbreiding, terwijl 20 procent een daling voorziet. Verder geeft ruim 40 procent van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering is voor hun zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.