Grootste prijsveranderingen november 2008

Ten opzichte van vorige maand

De prijzen van motorbrandstoffen zijn opnieuw sterk gedaald. LPG was in november 2008 bijna 15 procent goedkoper dan een maand eerder. De prijzen van benzine daalden met bijna 10 procent. De prijsdalingen zijn het gevolg van de olieprijsontwikkeling op de wereldmarkt. Ook aardappelen waren goedkoper dan een maand eerder.

De prijzen voor sigaretten en shag zijn in november flink gestegen. Dat komt door de accijnsverhoging per 1 juli 2008. De voorraden van sigaretten en shag met de oude prijs raken op, waardoor sigaretten en shag met de nieuwe prijs nu op de markt komen.

Ten opzichte van een jaar eerder

Eetbare oliën en rijst zijn in november fors duurder dan vorig jaar. De sterke prijsstijging voor rijst begon in juli van dit jaar. Prijzen voor vruchten op sap en vruchtenmoes waren in november ruim 15 procent duurder. De prijzen van LPG waren fors lager dan vorig jaar.

Consumentenprijzen motorbrandstoffen, 2006=100

Consumentenprijzen motorbrandstoffen, 2006=100

Grootste prijsveranderingen

StatLine, Consumentenprijzen