Verwevenheid industrie en diensten: Veranderingen in de samenstelling van ondernemingengroepen

Het aandeel van de dienstensector in de totale economie is in de laatste decennia fors toegenomen. Zowel het aantal bedrijven als de productie en de toegevoegde waarde zijn in de dienstensector in de afgelopen 20 jaar veel sterker gegroeid dan in de industrie. De werkgelegenheid is in die periode in de industrie afgenomen en in de dienstensector toegenomen. Ook binnen ondernemingen verschuift het accent van industrie naar diensten.