Verwevenheid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie

De grens tussen industrie en dienstensector vervaagt en de onderlinge relaties nemen toe. Dit heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid in deze branches. Doordat de industrie meer diensten inkoopt, zijn er in de dienstverlening meer mensen aan het werk ten behoeve van de industrie.