Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007-2025: belangrijkste uitkomsten

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. In 2008 hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Deze prognose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld van regionaledemografische ontwikkelingen in de periode van 2007 tot 2025. Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten op het niveau van provincies en gemeenten. Auteurs: Andries de Jong en Elma van Agtmaal-Wobma