Nederlandse groei blijft ook in tweede kwartaal boven Europees gemiddelde

De groei van de Nederlandse economie was in het tweede kwartaal van 2008 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie. Wel is door de lichte teruggang van de Nederlandse groei de afstand tot het Europees gemiddelde kleiner geworden. Gemiddeld groeide het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese lidstaten met 2,0 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Onder de landen uit de eurozone lag de gemiddelde economische groei op 1,9 procent.

Ontwikkeling bruto binnenlands product

Ontwikkeling bbp

Duitse economie groeit fors in het tweede kwartaal

In Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland en de grootste economie van de Europese Unie, groeide de economie in het tweede kwartaal fors. Ten opzichte van de teruggegevallen groei in de twee kwartalen daarvoor was de groei in het tweede kwartaal 2008 met 3,1 procent opmerkelijk hoog. Deze groei werd gedragen door de sterke groei van de investeringen en de export.

Groei Amerikaanse economie valt iets terug

De kredietcrisis en de problemen op de huizenmarkt hebben negatieve gevolgen voor de Amerikaanse economie. In het tweede kwartaal van 2008 groeide deze met maar 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal bedroeg de groei 0,8 procent. Een kwartaal eerder bedroeg de groei 0,2 procent, het kwartaal daarvoor slechts 0,0 procent. De groei van de Amerikaanse economie werd in het eerste halfjaar van 2008 negatief beïnvloed door de lage woninginvesteringen en de afzwakkende consumptie van duurzame goederen.

Meer internationale economische cijfers vindt u op de website van Eurostat.