landbouw en visserij

Eenmanszaken en vennootschappen e.d. in de landbouw, jacht en bosbouw en in de visserij.