Dienstverlening: groei commerciële dienstverleners neemt af

De commerciële dienstverlening leverde in het tweede kwartaal van 2008 ongeveer de helft van de totale economische groei van 3,0 procent. De groei van de handel en reparatie valt terug en die van de horeca was zelfs licht negatief. De financiële en zakelijke dienstverleners blijven goed  presteren.

Bijdrage dienstverlening aan de economische groei

Bijdrage dienstverlening aan de economische groei

Groei uitzendbureaus loopt terug

In lijn met de ontwikkeling in de voorgaande kwartalen is de groei van de uitzenders in het tweede kwartaal van 2008 verder teruggelopen. Desondanks is toch een groei van 6,4 procent gerealiseerd. De groei van het aantal uitzenduren is tot stilstand gekomen. Daarentegen neemt het aantal detacheringsuren toe, alhoewel het groeitempo afneemt.

Minder groei overige zakelijke dienstverlening

De ondernemingen in de overige zakelijke dienstverlening hebben in het tweede kwartaal van 2008 een groei van 2,9 procent laten zien. Daarmee trekt de groei die sinds begin 2007 geleidelijk afneemt, weer aan. Binnen de overige zakelijke dienstverlening presteren de IT-bedrijven, de juridische en economische dienstverleners en ingenieursbureaus nog steeds bovengemiddeld. Vooral gespecialiseerde ingenieursbureaus op het gebied van bodemonderzoek en waterbeheersing hebben door de vraag uit het buitenland naar dit soort diensten de wind in de zeilen.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.