Realisaties: papier- en grafische industrie

De omzet van de papier- en grafische industrie was in juli 2008 vrijwel gelijk aan de omzet van juli vorig jaar. Er werden minder eenheden product verkocht. Ook werd er minder geproduceerd. De orderportefeuille vertegenwoordigde iets minder waarde dan in juli 2007. Ten slotte waren de grondstoffen en eindproducten in prijs gestegen.

De juliresultaten van de omzet en de productie kennen in de regel meer onzekerheid dan de uitkomsten van andere maanden. Dit heeft met name te maken met verschuivende vakantiepatronen. Voor het trekken van definitieve conclusies over de omzet- en productieontwikkeling moeten de augustuscijfers worden afgewacht.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juli 2008 t.o.v. juli 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet blijft dalen

De papier- en grafische industrie heeft in juli vrijwel hetzelfde omzetresultaat behaald als in juli 2007. Tegelijkertijd was het volume van de gemiddelde dagomzet bijna 5 procent kleiner.

De papierindustrie verkeert al bijna een jaar in zwaar weer. Na de vorige zomer overlegde deze subbranche iedere maand een kleinere afzet dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. De verliezen werden zowel in het binnenland als in het buitenland geleden. In juli werden in eigen land ruim 6 procent minder eenheden product verkocht. In het buitenland was het verlies met bijna 10 procent nog wat groter. Per saldo werd door de subbranche 8 procent minder producten afgezet. Het omzetbeeld zag er met een daling van bijna 3,5 procent iets gunstiger uit, omdat juli dit jaar een werkdag meer telde en de eindproducten licht in prijs stegen. De omzetdaling komt vrijwel geheel voor rekening van de 6 procent lagere omzet op de buitenlandse markt. In het binnenland kromp de omzet met krap 0,5 procent.

De grafische industrie heeft in juli 3 procent minder eenheden product verkocht ten opzichte van juli 2007. Deze afname is volledig toe te schrijven aan een 4 procent kleinere binnenlandse afzet. De daarbij horende omzet groeide met bijna 1,5 procent. In het buitenland waren de ontwikkelingen beter: het omzetvolume per gemiddelde werkdag kwam ruim 1 procent groter uit en de omzet nam met ruim 5 procent toe.

Lagere waarde orderontvangsten in papierindustrie

De papierindustrie zag de waarde van de orderportefeuille in juli met ruim 1 procent afnemen. Met deze afname is juli de vijfde maand in 2008 waarin de waarde van de orderontvangsten lager is dan in de overeenkomstige maand van 2007.

Prijzen hoger dan in juli 2007

In juli was de verbruiksprijs van de papier- en grafische industrie circa 3 procent hoger dan in juli vorig jaar. Door de gestegen kosten zijn de eindproducten ruim 0,5 procent duurder geworden. De prijsstijging van de eindproducten is geheel toe te schrijven aan de ontwikkelingen in eigen land. Nederlandse afnemers betaalden ruim 1 procent meer, terwijl buitenlandse klanten vrijwel even duur uit waren als een jaar geleden.

De verbruiks- en afzetprijzen zijn in de afzonderlijke subbranches eveneens gestegen. In de papierindustrie steeg de verbruiksprijs meer dan gemiddeld in de branche. Eindproducten werden in beide subbranches evenredig duurder ten opzichte van juli 2007.

Productie daalt fors

In juli 2008 werd in de papier- en grafische industrie ruim 2,5 procent minder geproduceerd dan in juli 2007. Over de eerste zeven maanden van 2008 was de productie vrijwel even groot als in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het eerste kwartaal van 2008 kon worden afgesloten met een iets groter volume van de bruto toegevoegde waarde. Het volume groeide in dit kwartaal amper een fractie minder dan 0,5 procent. In het vierde kwartaal van 2007 kwam de groei eveneens krap 0,5 procent hoger uit dan in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar. Over geheel 2007 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde in de papier- en grafische industrie met ruim 1 procent ten opzichte van 2006.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen