Binnenkort herziene cijfers Nederlandse onderwijsuitgaven

Binnenkort publiceert het CBS herziene cijfers over de Nederlandse onderwijsuitgaven, die een vollediger en kwalitatief beter beeld geven. De verwachting is dat de eerste serie gereviseerde jaren (2002-2007) eind november in StatLine worden gepubliceerd en toegelicht. Later worden ook de jaren 1995-2001 herzien.

De webmagazine artikelen Bedrijven besteden 1,7 miljard euro aan beroepsonderwijs en Particulier onderwijs groeit sneller dan gesubsidieerd onderwijs geven al inzicht in een deel van de nieuwe cijfers.