Particulier onderwijs groeit sneller dan gesubsidieerd onderwijs

In Nederland is in 2006 bijna 1,1 miljard euro aan particulier onderwijs uitgegeven. Dat is 4 procent van de totale onderwijsuitgaven. De uitgaven aan particulier onderwijs zijn de afgelopen jaren sneller gestegen dan die aan gesubsidieerd onderwijs. Het CBS heeft voor het eerst de uitgaven aan particulier onderwijs in kaart gebracht.

Sterke groei uitgaven particulier onderwijs

De uitgaven aan particulier onderwijs zijn de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. In 2006 bedroegen de uitgaven aan particulier onderwijs bijna 1,1 miljard euro. In 1996 was dat nog 561 miljoen euro. Zowel het aantal deelnemers als de kosten per deelnemer zijn toegenomen. Er volgden in 2006 ruim 183 duizend mensen een particuliere opleiding.

Uitgaven particulier onderwijs

Uitgaven particulier onderwijs

Werkgevers dragen een derde van de kosten bij

Deelnemers nemen zelf twee derde van de kosten van particulier onderwijs voor hun rekening, werkgevers betalen een derde. De deelnemers aan particulier onderwijs volgen een opleiding meestal om een beter perspectief op de arbeidsmarkt te krijgen. Soms zijn particuliere opleidingen zelfs de enige mogelijkheid om een diploma te behalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor piloot of master in business administration.

Vooral beroeps- en hoger onderwijs

Particulier onderwijs richt zich vooral op het beroeps- en hoger onderwijs. De omvang van het particuliere primair en voortgezet onderwijs is zeer beperkt. Ruim de helft van de uitgaven aan particulier onderwijs gaat naar hoger onderwijs. In het middelbaar en hoger onderwijs volgt één op de tien deelnemers particulier onderwijs.

Particulier onderwijs naar sectoren, 2006

Particulier onderwijs naar sectoren, 2006

Afstandsonderwijs goedkoopst

Afstandsonderwijs was met gemiddeld 1 750 euro per deelnemer verreweg het goedkoopst. Dit soort onderwijs wordt vooral schriftelijk gegeven. Voltijdopleidingen waren met gemiddeld 7 500 euro een stuk duurder. Dit komt door de vele contacturen met docenten en begeleiders. De gemiddelde kosten van een particuliere opleiding, 5 900 euro, wijken overigens niet veel af van die in het gesubsidieerde onderwijs.

Kosten particulier onderwijs per deelnemer, 2006 

Kosten particulier onderwijs per deelnemer, 2006

De opleidingskosten per sector zijn afhankelijk van de mate waarin voltijd, deeltijd en afstandonderwijs voorkomen. Zo kost een particuliere opleiding voortgezet onderwijs veel meer dan een mbo-opleiding, doordat het aandeel voltijdonderwijs groter is. De kosten van de kleine groep leerlingen die particulier primair onderwijs volgt zijn echter laag. Dit komt door de invloed van ideële scholen, waar vrijwilligers de loonkosten laag houden.

Hugo Elbers en Broos Brouwers

Bron: Uitgaven aan particulier onderwijs