Bedrijven besteden 1,7 miljard euro aan beroepsonderwijs

In 2006 hebben bedrijven 1,7 miljard euro besteed aan stages en andere vormen van leren en werken van leerlingen in het beroepsonderwijs. Dat is 5 procent van de totale onderwijsuitgaven en 0,3 procent van het bruto binnenlands product. De uitgaven aan beroepspraktijkvorming hebben voornamelijk betrekking op personeelskosten van de praktijkbegeleiders.

Uitgaven stabiliseren na jarenlange groei

De uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming zijn al vier jaar nauwelijks veranderd. Tussen 1998 en 2003 stegen de uitgaven nog met gemiddeld 9 procent per jaar. Dat kwam vooral door de gestegen loonkosten van de praktijkbegeleiders en een stijging van het aantal leerlingen dat leren en werken combineert. De populariteit van leren en werken is na 2003 weer wat afgenomen.

Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming

Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming

Tegenover de uitgaven staat een belastingkorting. Een leerbedrijf kan maximaal 2 500 euro gecompenseerd krijgen voor een leerling die deelneemt aan beroepspraktijkvorming. In 2006 bedroeg de totale fiscale vergoeding 180 miljoen euro.

Veel meer geld naar leren en werken dan naar stages

Bijna driekwart van de uitgaven aan beroepspraktijkvorming hangt samen met duaal onderwijs. Dat zijn de opleidingen waarbij leerlingen gedurende het hele schooljaar een aantal dagen in de week werken combineren met een aantal dagen school. Hieronder vallen de leerwerktrajecten van het vmbo, de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo en de duale opleiding in het hbo. Leerlingen die deze opleidingen volgen, worden vaak gezien als reguliere werknemers, waarin bedrijven bereid zijn te investeren.

Aan stages in het mbo en hbo geven bedrijven veel minder uit (28 procent) dan aan duaal onderwijs. Stages zijn vaak van kortere duur. Bovendien lopen leerlingen niet elk schooljaar stage. Bedrijven zijn dus minder tijd aan begeleiding kwijt. In 2006 werd gemiddeld 8 400 euro per duale leerling uitgegeven. De gemiddelde uitgaven per stagiair bedroegen 1 750 euro.

Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming naar schoolsoort, 2006

Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming naar schoolsoort, 2006

Meeste uitgaven in sectoren zorg en techniek

Het grootste deel van de uitgaven (80 procent) was bestemd voor beroepspraktijkvorming in de sectoren zorg en techniek. Vanwege de arbeidsintensieve werkzaamheden binnen zorginstellingen hebben leerlingen er meer begeleiding nodig dan gemiddeld. De hoge uitgaven in de technische sector hangen samen met het relatief grote aantal mbo-ers dat een technische opleiding volgt.

Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming naar sector, 2006

Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming naar sector, 2006

Chie-Yong Lai

Bron: Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming