Afbouw gesubsidieerde arbeid

Tot de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand (WWB) op 1 januari 2004 konden gemeenten de gesubsidieerde baan inzetten als instrument om langdurige werkloosheid te bestrijden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar om deze gesubsidieerde banen eind 2009 volledig te hebben afgebouwd. In dit onderzoek is bepaald hoeveel personen eind 2005, 2006 en 2007 nog een gesubsidieerde baan hebben. Daarnaast is gekeken naar de arbeidsmarktpositie eind 2006 en 2007 van de mensen die op dat moment geen gesubsidieerde baan meer hebben.

Downloads