Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van augustus 2008 laat een negatieve stemming zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De orderontvangsten zijn in juli gelijk gebleven en de oordelen blijven negatief. Voor de komende maanden zijn de ondernemers wel iets optimistischer in hun verwachtingen.

Negatieve oordelen

De ondernemers zagen in juli de orderontvangsten gelijk blijven ten opzichte van een maand eerder. Het oordeel over de orderontvangsten is echter verbeterd. De index orderpositie is iets gestegen en komt uit op 104,1 (juli 2000=100). Het oordeel over de totale orderpositie is wat verbeterd, maar het oordeel over de buitenlandse orderpositie bleef flink negatief. Het oordeel over de voorraad gereed product is verslechterd. De stemming in de branche is in 2008 duidelijk aan het verzwakken.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in juli een lagere productie ten opzichte van een maand eerder. Ze voorzien voor de maanden augustus tot en met oktober een hogere productie. De branche is verder overtuigd van een sterke stijging van de afzetprijzen de komende maanden. De ondernemers verwachten geen veranderingen in de personeelssterkte.

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2008

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2008