Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2008 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie positief blijft. De orderontvangsten zijn toegenomen vergeleken met een maand eerder en de oordelen blijven positief. De ondernemers verwachten een stijging van de productie, evenals een toename van de personeelssterkte. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als optimistisch.

Toename orderontvangsten

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in juni toegenomen ten opzichte van voorgaande maand. Het oordeel van de ondernemers over hun orderontvangsten en het voorraad gereed product is niet veranderd. De index orderpositie is iets afgenomen en komt uit op 125,4 (juli 2000=100). Het oordeel over de totale en buitenlandse orderpositie is onveranderd positief. In 2008 lijkt het positieve beeld in deze branche iets aan het afzwakken.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in juni een hogere productie ten opzichte van mei. Ze verwachten voor de maanden juli tot en met september een verdere toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met hogere afzetprijzen. De ondernemers blijven positief over de toekomstige personeelssterkte. Van de ondernemers verwacht per saldo 6 procent een toename van het aantal werknemers.

Verwachting voor juli tot en met september 2008

Verwachting voor juli tot en met september 2008

Gelijk blijvende buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het tweede kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt iets is verbeterd. Op de buitenlandse markt is zowel binnen als buiten de EU de positie iets verslechterd. Voor het derde kwartaal verwachten de ondernemers een gelijkblijvende buitenlandse afzet. De bezettingsgraad is in het tweede kwartaal nagenoeg gelijk gebleven en komt uit op 82,8. Het oordeel over de productiecapaciteit is dit kwartaal nagenoeg niet veranderd. Van de ondernemers geeft 11 procent een tekort aan arbeidskrachten op als mogelijke productiebelemmering.