Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in april 2008 flink meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand in 2007. Het omzetvolume per werkdag is licht afgenomen. Het volume van de productie is in april 2008 flink kleiner geworden ten opzichte van april 2007. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van 2008 groter dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(april 2008 t.o.v. april 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet fors hoger

De al maanden stijgende voedingsprijzen hebben ook in april 2008 voor een flinke omzetgroei in de voedings- en genotmiddelenindustrie gezorgd. Vergeleken met april 2007 is de omzet 20 procent hoger uitgekomen. Dit is de grootste omzetgroei sinds de eeuwwisseling. De omzet groeide in het buitenland vrijwel even hard als in eigen land. Het werkdageffect en de prijstoename hebben de omzetgroei in vrijwel gelijke mate beïnvloed.

Vergeleken met april 2007 is het volume van de gemiddelde dagomzet licht afgenomen, namelijk met een half procent. In het binnenland kromp het omzetvolume zelfs met bijna 3,5 procent. Deze afname werd vrijwel geheel gecompenseerd door een toename van het volume van ruim 2 procent op de exportmarkt.

Prijzen hoger

De wereldeconomie heeft al maanden te kampen met stijgende voedselprijzen. De duurdere voedselprijzen beïnvloeden de prijzen van grond- en hulpstoffen voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. De prijsstijgingen in de eerste drie maanden van 2008 overtroffen de gemiddelde prijsstijging over heel 2007 en ook april is hierop geen uitzondering. Ingevoerde grond- en hulpstoffen zijn 18 procent duurder geworden. Grond- en hulpstoffen van Nederlandse bodem stegen iets minder sterk in prijs waardoor per saldo de verbruiksprijs 13 procent hoger uitkwam dan in april 2007. Deze duurdere grond- en hulpstoffen vertaalden zich in een hogere afzetprijs. Het eindproduct was in april 2008, vergeleken met april 2007, gemiddeld ruim 9 procent duurder. De afzetprijs steeg in eigen land sterker dan in het buitenland, respectievelijk met 13 procent in eigen land en ruim 6 procent in het buitenland.

Productie afgenomen

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft de hogere omzet in april met een kleiner productievolume gerealiseerd. Vergeleken met april 2007 is het productievolume bijna 3,5 procent kleiner. Een dergelijke krimp van het productievolume heeft de branche in bijna vijf jaar niet meer meegemaakt.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal bijna 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. In het vierde kwartaal van 2007 was de volumegroei van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 1,5 procent. 2007 Werd afgesloten met een ruim 1 procent groter volume.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen