Nederlandse groei ook in eerste kwartaal boven Europees gemiddelde

De groei van de Nederlandse economie was in het eerste kwartaal van 2008 voor het derde achtereenvolgende kwartaal hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie. Gemiddeld groeide het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese lidstaten met 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Onder de landen uit de eurozone lag de gemiddelde economische groei op 1,9 procent.

Ontwikkeling bruto binnenlands product

Ontwikkeling bruto binnenlands product

Groei Duitse economie hoger vergeleken met voorgaand kwartaal

In Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland en de grootste economie van de Europese Unie, groeide de economie robuust. Ten opzichte van een jaar eerder was de groei met 1,8 procent weliswaar niet bovengemiddeld hoog, maar de Duitse economie liet wel een hogere groei zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal van 2008 lag het Duitse bbp 1,5 procent hoger dan een kwartaal eerder. Een groeicijfer dat duidelijk hoger was dan in de vier kwartalen van 2007.

Groei Amerikaanse economie stabiliseert

Ondanks de kredietcrisis en de problemen op de huizenmarkt groeide de Amerikaanse economie ook in het eerste kwartaal van 2008 nog met 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Ten opzichte van het vierde kwartaal bedroeg de groei 0,6 procent. Hiermee werden exact dezelfde groeicijfers genoteerd als in het vierde kwartaal van 2007. De groei van de Amerikaanse economie werd in het eerste kwartaal van 2008 negatief beïnvloed door de lage woninginvesteringen en de afzwakkende consumptie van duurzame goederen.

Meer internationale economische cijfers vindt u op de website van Eurostat

De cijfers in dit bericht zijn geactualiseerd ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over het eerste kwartaal 2008.