Economie groeit 3,3 procent in het eerste kwartaal van 2008

De groei van de Nederlandse economie was in het eerste kwartaal van 2008 iets lager dan gemiddeld in 2007. Het bruto binnenlands product (bbp) lag in het eerste kwartaal 3,3 procent hoger dan een jaar eerder. De economie groeide hiermee nog altijd behoorlijk sterk. Dit resultaat is behaald met een werkdag minder dan in het eerste kwartaal van 2007. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2007 groeide de Nederlandse economie met 0,4 procent. Het aantal banen is met 2,2 procent toegenomen.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Export en investeringen stimuleren de economische groei

De groei van de Nederlandse economie heeft een brede basis. Naast de export, al jarenlang de belangrijkste aanjager van de economie, leverden ook de investeringen in vaste activa in het eerste kwartaal van 2008 een belangrijke bijdrage aan de groei van het bbp. De groei van de consumptie lag echter ruim een procentpunt lager dan in het vierde kwartaal van 2007.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Delfstoffen en commerciële diensten stimuleren de groei

Alle bedrijfstakken, met uitzondering van overheid en onderwijs, leverden in het eerste kwartaal van 2008 een positieve bijdrage aan de economische groei. Dankzij een forse toename van de aardgasproductie leverde de delfstoffenwinning de grootste bijdrage. Net als in de voorgaande kwartalen namen ook de financiële en zakelijke dienstverleners een groot deel van de groei voor hun rekening. De bijdrage van de industrie was lager dan gemiddeld in 2007, maar hoger dan in het laatste kwartaal van dat jaar.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-groei in het eerste kwartaal van 2008

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-groei in het eerste kwartaal van 2008

De cijfers in dit bericht zijn geactualiseerd ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over het eerste kwartaal 2008.