Monitor computerbranche eerste kwartaal 2008

De computerservicebedrijven hebben ook in het eerste kwartaal flink meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Wel was de omzetgroei iets lager dan voorgaand kwartaal. De stemming onder de ondernemers is optimistisch. Uit de conjunctuurtest van april 2008 blijkt dat de ondernemers nog altijd positief oordelen over de orderontvangsten en het economisch klimaat. Ook in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2008 zijn ze zeer optimistisch.

Omzetgroei opnieuw iets afgenomen

De omzet van de computerservicebedrijven was in het eerste kwartaal van 2008 bijna 8 procent hoger dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2007 bereikte de omzetgroei het hoogste niveau sinds eind 1999. Daarna liep de omzetgroei terug. Desondanks waren de computerservicebedrijven in het eerste kwartaal weer een van de best presterende branches van de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal vacatures ongewijzigd

Het aantal openstaande vacatures is in het eerste kwartaal vrijwel niet gewijzigd in vergelijking met het vierde kwartaal van 2007. Aan het eind van het eerste kwartaal waren er 10 600 openstaande vacatures. Vanaf begin 2006 ligt dit aantal op een hoog niveau. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2007 is het aantal openstaande vacatures met bijna 2 duizend toegenomen. In het eerste kwartaal ontstonden 7 duizend nieuwe vacatures. Het aantal vervulde vacatures lag, met 8 duizend stuks, iets hoger.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Toename orderontvangsten, positieve oordelen

De ondernemers ontvingen in het eerste kwartaal van 2008 meer orders dan in het vierde kwartaal van 2007. Het oordeel over deze orderontvangsten is echter wel een stuk minder positief. Ook zijn de aan afnemers berekende afzetprijzen toegenomen. De personeelssterkte is in het eerste kwartaal nagenoeg niet veranderd. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is iets minder uitbundig dan in het vorige kwartaal. De oordelen van de ondernemers in de computerbranche zijn wel nog wat positiever dan die van de gehele zakelijke dienstensector.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Toename orders, prijzen en personeelssterkte verwacht

De ondernemers zijn zeer optimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2008. Bijna 40 procent verwacht een verdere stijging van de orders. Verder voorzien ze stijgende afzetprijzen. Er wordt in het tweede kwartaal dan ook een verdere toename van de omzet verwacht. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers ook al optimistisch, per saldo verwacht 20 procent een stijging. Een tekort aan arbeidskrachten wordt echter door meer dan de helft aangegeven als een mogelijke belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2008

Verwachting voor het tweede kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.