Statistisch Bulletin no. 21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:  Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen.